Veel gestelde vragen

Hoeveel gebruikers kunnen de Camera gelijktijdig benaderen?
Als u de camera lokaal benadert, worden twee gebruikers ondersteund. Bij meer dan twee gebruikers gaat de stream via de externe server. Dit biedt voor onbeperkte gelijktijdige gebruikerstoegang tot een Camera.
Welke browsers worden ondersteund voor toegang vanaf mijn PC/Mac®?
Op de PC en Mac , adviseren wij gebruik van Google Chrome. Echter, de onderstaande browsers worden ook ondersteund:
PC: Internet Explorer 9 en d hoger
Mac : Safari
Wat betekent een knipperende LED?
Een knipperende LED geeft de volgende status aan:
Langzaam knipperend: 1. Uw Camera is in de instellingsmodus. U kunt de Camera in deze modus aan uw account toevoegen. Bij aankoop staat de Camera in de instellingsmodus. Om de instellingsmodus te resetten, de KOPPELING toets aan de onderkant van de Camera ingedrukt houden totdat u een pieptoon hoort.
Langzaam knipperend: 2. De Camera maakt verbinding met de router of heeft de verbinding met de router verloren. Controleer of de Camera binnen het bereik van het Wi-Fi signaal is.
LED brandt continu: De Camera is verbonden met het Wi-Fi netwerk.